O nas

 


Katolickie Amatorskie Centrum Kultury w Gdyni Małym Kacku

A to nasza ekipa: http://kurtynamalykack.pl/category/organizatorzy/

 

Jeśli chcesz wesprzeć organizację Przeglądu Kurtyna – możesz to uczynić przelewem na konto:

Stowarzyszenie Katolickie Amatorskie Centrum Kultury w Gdyni Małym Kacku
ul. Ks. Bpa J. B. Szlagi 3,81-506 Gdynia
25 7999 9995 0652 3379 3804 0001
z dopiskiem KURTYNA