Kurtyna 2020 [REGULAMIN]

Ważna aktualizacja z dnia 21 września 2020r.

Zarząd Stowarzyszenia K.A.C.K. w Gdyni Małym Kacku podjął. w dn. 21 września br. decyzję kierunkową co do formuły przeprowadzenia V Kurtyny.

Zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Przeglądu KURTYNA 2020, w których w punkcie 7 czytamy „Z uwagi na trudno przewidywalną sytuację w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, z którym mierzy się Polska i świat, Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość realizacji finałowego tygodnia (II etapu) Kurtyny 2020 oraz Gali Kurtyny 2020 w formie uwzględniającej aktualnie obowiązujące przepisy i restrykcje oraz mając na celu bezpieczeństwo Uczestników i Widzów Kurtyny.” – podjęta została decyzją o formule V Kurtyny „pół na pół”, ale w wersji zmodyfikowanej względem pierwotnych zapisów

V Kurtyna odbędzie się dla Widzów zarówno na żywo jak i on-line, ale spektakle finałowe zostaną zaprezentowane zarówno Widzom zebranym w kościele pw. Chrystusa Króla w Gdyni jak i przed ekranami w wersji nagranej przez Ekipę Techniczną Kurtyny w miejscach działania i pracy finalistów.

Co za tym idzie modyfikacji ulega nabór.

Czekamy na Wasze zgłoszenia w terminie bez zmian – do 30 września br. – ale wystarczy do formularzy zgłoszeniowych dołączyć scenariusz przygotowanego spektaklu. Nie wymagamy na tym etapie roboczego nagrania przygotowanej przez Was sztuki.

Ze zgłoszonych w ten sposób spektakli Komisja Rejestracyjna wybierze finałowe spektakle. Z Opiekunami Grup wybranych do finału V Kurtyny skontaktuje się Ekipa Techniczna Kurtyny, tak aby do 6 listopada zrealizować nagranie Waszego spektaklu w miejscu gdzie na co dzień działacie, pracujecie, funkcjonujecie.

Taka formuła jest odpowiedzią na Wasze sygnały, że w toku ograniczeń COVIDowych nie jest możliwy przyjazd wielu zainteresowanych Grup Teatralnych do Gdyni, aby na naszej scenie zaprezentować spektakl oraz że na dziś, wiele zainteresowanych Grup Teatralnych, nie miało możliwości nagrania swojego spektaklu przez wyłączone do czerwca tradycyjne funkcjonowanie szkół i innych instytucji edukacyjno-kulturalnych.

Mamy nadzieję, że dla Wielu z Was zaproponowana formuła okaże się rozwiązaniem zgłaszanych wątpliwości i kłopotów logistycznych.

Zatem jeszcze raz – to co najważniejsze – czekamy na Wasze zgłoszenia do 30.09.2020 r.

Regulamin KURTYNA 2020

Szczegółowe Zasady Przeglądu KURTYNA 2020

Technika KURTYNA 2020

Załącznik nr 1 formularz zgłoszeniowy 2020

Załącznik nr 2a 2020

Załącznik nr 2b 2020