Nasze wartości

„…Nie mógł­bym ze zwykłej przyzwoitości udawać przed samym sobą i przed teatralną publicznością, że nie ma w tym kraju katedry gnieźnieńskiej czy wawelskiej. I jeżeli chce się coś sensownego zrobić w dziedzinie te­atru… to przecież nie można… nie odnieść się do tradycji polskiej kultury. A ta kultura… jest organicznie w sposób najistotniejszy związana ze światopoglądem chrześcijańskim, katolicyzmem, z łaciną…”

[Kazimierz Dejmek, polski reżyser i aktor teatralny, minister kultury i sztuki w latach 1993–1996]

 

MISJA PRZEGLĄDU TEATRÓW AMATORSKICH KURTYNA

Nasza misja jest prosta – stworzyć przestrzeń zdolnym, amatorskim grupom teatralnym do pokazania swojego dorobku artystycznego większej publiczności. Chcemy stworzyć miejsce, w którym sztuka będzie niosła ponadczasowe wartości. Pragniemy, aby wystawiane podczas Przeglądu spektakle pobudzały publiczność do refleksji, stawiały pytania o sens życia, pokazywały wybór pomiędzy dobrem a złem, relację z Bogiem i drugim człowiekiem. Chcemy promować teatr wartościowy, teatr z przesłaniem oraz ludzi, którzy taki teatr tworzą. Przyświeca nam idea jednoczenia wszystkich teatralnych pasjonatów w rodzinne grono.

 

NASZE WARTOŚCI

 

RÓŻNORODNOŚĆ

W Przeglądzie Teatrów Amatorskich Kurtyna udział może wziąć praktycznie każdy, komu bliski jest teatr z wartościami, sięgający tradycji polskiej kultury. To dlatego grupy teatralne są tak różnorodne. Tworzą je dzieci, młodzież, dorośli, osoby starsze, ale także niepełnosprawne. Ale różnorodność to nie tylko ludzie, ale też forma spektaklu. Nikogo nie ograniczamy – na deskach Kurtyny wystawiane są sztuki tradycyjne, muzyczne, spektakle światła, dźwięku i tańca.

 

PONADCZASOWOŚĆ

Grupy teatralne, biorące udział w Przeglądzie Kurtyna, w swoich sztukach starają się poruszać tematy ważne, ponadczasowe, często dotykające sfery duchowej. Mówią o relacjach między ludźmi, o więzi człowieka z Bogiem, jego uczuciach, wątpliwościach i problemach. Pobudzają do refleksji nad tym, co jest dobre, a co złe. Ewangelia, od wieków uznawana za dzieło uniwersalne nie tylko przez Chrześcijan, jest dla nas busolą i wyznacza kierunek naszych działań.

 

OTWARTOŚĆ

Podążamy śladem Ewangelii, bo to ona stoi u podstaw powstania idei Przeglądu Teatrów Amatorskich. Ewangelia porusza prawdy uniwersalne, od wieków porządkuje świat wartości i wyznacza granice pomiędzy dobrem a złem. Jednak nie zamykamy się na tych, którzy w swoich sztukach mówią o trudach życia, wątpliwościach, o człowieku tu i teraz oraz odwiecznym poszukiwaniu prawdy i sensu życia.

 

INTEGRACJA

Przyświeca nam idea jednoczenia wszystkich teatralnych pasjonatów w rodzinne grono. Podczas festiwalu ma miejsce prawdziwa integracja, gdzie niepełnosprawni rywalizują na tych samych prawach i zasadach, co osoby pełnosprawne. I wygrywają. Wszyscy są tutaj razem, nie ma granic i podziałów.

 

PROFESJONALIZM

Organizacja festiwalu to wiele dni przygotowań, przy których pracuje kilkadziesiąt osób. W dniu rozpoczęcia występów „na żywo” wszystko wygląda jak w prawdziwym teatrze – scena, kulisy, reflektory, profesjonalny sprzęt i kilometry kabli wmontowane w budynek kościoła. I takie są również spektakle. Pomimo, że grają w nich amatorzy, czasem ciężko dostrzec różnicę. Prezentowane na festiwalu spektakle wywołują ogromne emocje sprawiając, iż zupełnie zapominamy, że ich twórcami są amatorzy.