O nas


Katolickie Centrum Kultury w Gdyni Małym Kacku

A to nasza ekipa: https://kurtynamalykack.pl/category/organizatorzy/

Jeśli chcesz wesprzeć organizację Przeglądu Kurtyna – możesz to uczynić przelewem na konto:

Stowarzyszenie Katolickie Centrum Kultury
w Gdyni Małym Kacku
ul. Ks. Bpa J. B. Szlagi 3,81-506 Gdynia
26 7065 0002 0652 3379 3804 0001
z dopiskiem KURTYNA