O przeglądzie


Katolickie Centrum Kultury w Gdyni Małym Kacku

A to nasza ekipa: https://kurtynamalykack.pl/category/organizatorzy/

Jeśli chcesz wesprzeć organizację Przeglądu Kurtyna – możesz to uczynić przelewem na konto:

Stowarzyszenie Katolickie  Centrum Kultury w Gdyni Małym Kacku
ul. Ks. Bpa J. B. Szlagi 3,81-506 Gdynia
32 1140 2004 0000 3802 7744 1317
z dopiskiem KURTYNA