Zgłoszenia

Przed nami III edycja Przeglądu Teatrów Amatorskich – Kurtyna 2018.

Podobnie jak w latach poprzednich – także i w tym roku festiwal odbędzie się dwuetapowo. W pierwszym etapie wszystkie zainteresowane udziałem grupy teatralne nadsyłają do nas swoje zgłoszenia. Na podstawie materiałów zostaje wyłonionych od 5-15 najlepszych zespołów, które przechodzą dalej. Drugi etap to prezentacja spektaklu przez wybrane komisyjnie grupy teatralne na scenie Przeglądu. To właśnie ta część budzi najwięcej emocji i przeżyć. To pokazanie sztuki szerszemu gronu publiczności, ale też nutka rywalizacji konkursowej, w której wygrywa najlepszy spektakl Przeglądu.

Serdecznie zapraszamy wszystkie amatorskie grupy teatralne do udziału w Przeglądzie Teatrów Amatorskich – Kurtyna 2018. To miejsce stworzone z myślą o Was.

JAK DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?

Wystarczy wysłać informację dotyczącą uczestników na adres mailowy: przeglą[email protected], w terminie do 30.09.2018 roku. To pierwszy i najważniejszy krok, by zostać zakwalifikowanym do udziału w Przeglądzie.

Następnie, aby zgłoszenie było ważne, należy dostarczyć (osobiście lub pocztą) podpisany formularz zgłoszeniowy oraz materiały dokumentujące spektakl, najlepiej w formie nagrania, w terminie do 12.10.2018 roku. Uwaga! Liczy się data dostarczenia nagrania i podpisanych formularzy do siedziby organizatora.

Adres dostarczenia dokumentów:

Kapituła Przeglądu Teatrów Amatorskich ul. bpa Jana Bernarda Szlagi 3 81 – 506 Gdynia z dopiskiem KURTYNA 4.

KOLEJNY ETAP?

Spośród wszystkich zgłoszeń Komisja Konkursowa wybierze 5-15 najlepszych zespołów, które otrzymają szansę wystawienia swojego spektaklu na deskach Przeglądu.

Zwycięzcy pierwszego etapu zostaną poinformowani o tym drogą mailową w terminie do …

Uczestnicy, którzy przejdą do kolejnego etapu, zaprezentują swoje przedstawienie szerszej publiczności i zmierzą się o miano najlepszego spektaklu Przeglądu Teatrów Amatorskich – Kurtyna 2018.

Termin wystawiania sztuk zakwalifikowanych do II etapu Przeglądu:

25.11.2018r. – 01.12.2018r

Miejsce Przeglądu:

Kościół Parafialny p. w. Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku ul. bpa Jana Bernarda Szlagi 3